Klimakteriebesvär

Alla kvinnor går igenom det, men alla känner inte av det – klimakteriet, den period då mensen upphör.


Klimakteriebesvär

Sju av tio kvinnor får symtom som värmevallningar, svettningar och hjärtklappning. Många vaknar också på natten av att de är varma och svettas, vilket kan ge upphov till sömnstörningar. Det är vanligt med humörsvängningar och nedstämdhet. Även slemhinnorna i underlivet kan påverkas, bli tunnare och mer mottagliga för infektioner.
Klimakteriebesvären orsakas av att mängden kvinnligt könshormon minskar, framför allt östrogen. Tillskott av hormoner brukar kunna lindra symtomen effektivt. Denna behandling har dock gått tillbaka under senare år, sedan det uppdagats att långvarig östrogenbehandling kan öka risken för bröstcancer och blodpropp. Därför rekommenderas hormonbehandling numera bara i lägsta möjliga dos och under kortast möjliga tid.

Pollen

Ett pollen- och pistillextrakt kan lindra vid klimakteriebesvär, visar några studier av produkten Femal Balans. Det ger signifikant större lindring än placebo av svettningar, vallningar, nedstämdhet, sömnsvårigheter och torra slemhinnor. Åtta av tio kvinnor får effekt, visar en av studierna. Men hur och varför pollen verkar vet man ännu inte. 
Finns i: Balans Plus, Femal Balans, Femiform.

Silverax

Örten silverax härstammar från Nordamerika.
Där har den använts vid bland annat klimakterie-besvär av Nordamerikas indianer och ingått i många husapotek sedan 1800-talet. I Tyskland har den använts som läkemedel i mer än 40 år.
Flera studier visar att silverax kan lindra olika klimakteriebesvär. I en tysk studie av 629 kvinnor fick åtta av tio lindring av besvär som svettningar, vallningar, nervositet, irritation, depression och sömnsvårigheter. Men det finns också studier som inte visar någon effekt. Enligt en färsk, vetenskaplig översiktsartikel visar sex av nio studier på en lindring av klimakteriesymtom med i genomsnitt 26 procent. Effekten verkar vara störst tidigt under menopausen.
Under senare år har det rapporterats några fall av leverpåverkan, till exempel leverinflammation (hepatit), i samband med att kvinnor tagit silverax. Det är inte säkert att det verkligen beror på silverax. Men om man tar den och samtidigt får tecken på leverpåverkan, som mörk urin, gula ögonvitor eller buksmärta, bör man genast sluta med silverax och kontakta läkare.
Finns i: Remifemin.

Växtöstrogener

Det är vanligare med klimakteriebesvär som svettningar och vallningar i Sverige än i Japan och Kina. En viktig orsak är att man där äter mycket sojaprodukter, vilka innehåller växtöstrogener. Även några andra växter gör det, som klöver, alfalfa och mungbönor. Växtöstrogener har liknande effekter i kroppen som östrogen, fast mycket svagare. Dessa konkurrerar med kroppens eget östrogen genom att de besätter samma receptorer på våra celler. Hos kvinnor före klimakteriet dämpas östrogeneffekten, medan kvinnor efter klimakteriet i stället får en viss påspädning av kroppens eget östrogen.
Växtöstrogener från olika källor ingår i många av hälsokosthandelns produkter mot klimakteriebesvär. Forskningen kring dem är inte helt entydig, men en genomgång av studierna visar effekt på värmevallningar främst av produkter med renframställda växtöstrogener, isoflavoner, från soja. Men framför allt verkar växtöstrogenpreparaten ha effekt på andra besvär som kan uppstå under klimakteriet, som benskörhet och höga blodfetter.
Ser man bara till soja lindrar den klimakteriebesvär signifikant bättre än placebo, visar en översikt över 16 studier. Enligt den amerikanska sojaforskaren professor Mark Messina vid Loma Linda-universitetet i Kalifornien kan sojapreparat i snitt halvera besvär med vallningar. De flesta studierna har gjorts på kosttillskott med renframställda isoflavoner. Men man kan också välja att äta två portioner sojaprodukter om dagen, som sojadryck eller tofu – de ger ungefär samma mängd isoflavoner.
När det gäller rödklöver visar några mindre studier blandade resultat på klimakteriebesvär. Men enligt en större klinisk studie, liksom flera vetenskapliga översiktsartiklar, är rödklöver inte signifikant bättre än placebo.
Finns i: Carnosin Lady Soya, Chello, Chello Forte, Essential Woman, Femarelle, Life Fytoöstrogen.

Lindra besvären!

  • Rör på dig! Det har positiv inverkan på humöret, samtidigt som det ofta minskar svettningar och värmevallningar. Kvinnor i klimakteriet som motionerar minst en gång i veckan mår bättre, både fysiskt och psykiskt, än de som inte gör det. Att promenera är en bra början för den som är ovan.
  • Om du röker eller snusar – försök att sluta.
  • Det finns ämnen i tobak som bryter ner östrogen.
  • Pröva avslappningsövningar, som kan minska besvär med svettningar och värmevallningar.
  • Undvik tättsittande kläder och syntetmaterial. Om man klär sig i många tunna lager är det lättare att ta av sig när man känner sig varm.
  • Drick mindre kaffe, te och alkohol, eftersom de kan förvärra vallningar och svettningar.

Akupunktur

Några studier visar att akupunktur kan lindra klimakteriebesvär. Till exempel visar en amerikansk studie på färre vallningar och bättre sömn. Men det finns också studier som inte visar effekt och enligt en färsk vetenskaplig översiktsartikel är forskningen kring metoden inte övertygande vid klimakteriebesvär. Författarna efterlyser fler och bättre studier.