Ut i naturen – för ökad hälsa och livskvalitet!

Att vistas ute i naturen och ta hand om den, är bra 
för vår hälsa. Det ger oss en ökad livskvalitet och en upplevelse av att vara del av något större, det menar bokaktuella Eva Sanner som studerat den spännande nya "ekopsykologin". ​ ​

Text: Carolina Eriksson
Foto: Lena Granefeelt

Eva Sanner, journalist och psykosyntesterapeut är aktuell med ”Naturens hemlighet” (Bladh by Bladh) —en bok som är skriven utifrån en ny, spännande riktning inom psykologin som kallas ekopsykologi. 

— Fokus inom ekopsykologin ligger på relationen mellan människa och natur och på naturen som subjekt och inte objekt. Eftersom människan själv är natur, kan vi inte må bra om inte naturen mår bra och därför behöver naturen också ingå i olika former av behandling och även i vår andlighet. Och därför behöver vi ha omsorg om miljön, förklarar Eva Sanner.

Ut i naturen – för ökad hälsa och livskvalitet!
Journalisten och terapeuten Eva Sanner är aktuell med boken ”Naturens hemlighet”. Själv vistas hon helst i sin trädgård i Bohuslän.

Så vilken är hemligheten som naturen bär på och kan lära oss?​

—Att vi människor hör till naturen och är en del av den, och vi kan inte behärska naturen och utnyttja den för våra syften. Att tillbringa tid i naturen minskar vår stress, förbättrar immunförsvaret, gör oss mer intelligenta och ger tillfredsställelse, visar forskning. Det ger oss också en existentiell upplevelse av sammanhang, som har betydelse för vår livskvalitet. Vi är en del av någonting större. 

Vad betyder naturen för dig, och hur har du själv återfunnit din plats där?​

—Naturen besitter en självklar andlighet, eftersom allt i naturen hänger samman med allting annat. Naturen och dess varelser blir då som min familj. Jag försöker vänja mig av med den inlärda härskarroll i förhållande till naturen som alla i vår kultur får lära sig, och istället närma mig den med vördnad, nyfikenhet och kärlek. 

Hur kan en stressad samtidsmänniska närma sig naturen?​

— Att hitta sin plats, sova ute och följa årstider är vägar till en fördjupad naturkontakt. När vi verkligen upplever naturens skönhet och intelligens på nära håll med våra sinnen kommer tacksamhet och vördnad ofta av sig själv. 

Slutligen, vilken är din favoritplats ute i det fria?​

— Min trädgård i Bohuslän där jag odlar en allt större del av min mat. Men också havsstränder där jag vaknar i mitt tält. Nyss var jag på tågsemester i Lofoten, där naturen är vildare och mer dramatisk än hemma.