Solen – din kusin vitamin!

Det är viktigt att skydda sig mot solens UV-strålning. Men solsken är också vår huvudsakliga källa till D-vitamin, det ökar våra serotoninnivåer och får oss att sova bättre.

Text Marie Flodin  Foto Getty Images

När varningarna för solen duggar tätt är det lätt att glömma bort att solens strålar också är nyttiga. Får vi för lite solljus kan våra nivåer av serotonin — en signalsubstans i hjärnan som gör oss glada och avslappnade — dippa och vi löper större risk att drabbas av årstidsbunden depression, SAD (seasonal affective disorder).

Visste du att…

… UV-strålar står för 80 procent av hudens förtida åldrande och att oansvarigt solande kan leda till hudcancer som är den cancersort som ökar mest de senaste åren.

Men det är lika farligt att INTE sola! Korta stunder, gärna på morgonen eller sent på eftermiddagen när solen inte är så stark, behövs för att du ska må bra.

Mörk hy klarar och kräver mer sol

I en studie 2018 vid Mancherster University i Storbritannien undersökte man hur 39 personer med olika hud­typer påverkades av låga nivåer av UV-­strålning. Forskargruppen uppskat­tade att det skulle räcka med endast nio minuters solljus vid lunchtid för människor med ljusare hud för att hålla sig över miniminivån för D­-vitamin resten av året.
De 39 personerna exponerades för solen utan solskydd, bar shorts och t-­shirt från juni till augusti, medan endast händer och ansikte exponera­des för solen resten av året.
Efter nio minuter behövs solskydd för att förhindra solskador. Under samma förhållanden beräknades människor med mörkare hud, som nästan aldrig brände sig i solen, behöva 25 minuters daglig expone­ring för solen. 

Stärker immunförsvaret

UV­-strålning i lagom mängd stimule­rar kroppens produktion av vitamin D, vilket är nödvändigt för dess förmåga att absorbera kalcium, bibehålla ett starkt skelett, stödja immunförsvaret och reglera insulinnivån. Det finns också tecken på att D-­vitamin kan hjälpa till att skydda mot flera allvarliga sjukdomar, som diabetes typ 2, artrit, demens och autoimmuna sjukdomar. 

Sola och sov gott!

Solen hjälper till att reglera våra sovmönster, genom att upprätthålla vår dygnsrytm. Det finns studier som indikerar att det finns ett samband mellan låga nivåer av vitamin D och dålig sömnkvalitet.
Ju mer du exponeras för solen, desto mer melatonin — ”sömnhormon” — producerar din hjärna. Det är svårt att säga exakt hur mycket sol vi behöver för att få tillräckligt med D­-vitamin.
Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket vitamin D du får från solens UVB-­strålar, till exempel hudfärg, var i världen du bor, vädret och vilken tid på dagen du är ute i solen.

10 tecken på att du behöver mer D-vitamin

Därför ska du njuta av solen