Stötta barn som lever nära beroende och missbruk: 10 råd

Det är många barn som far illa när en närstående vuxen tampas med alkohol- eller drogberoende. Så här kan du hjälpa till.

Text: Linda Andersson
Foto: Getty Images

Var den som gör något

Utgå inte från att någon med närmare relation till barnen än du själv redan har agerat på situationen. Har någon annan redan reagerat och visat omsorg gör det ingenting.

Du behöver inte lösa allt på en gång

Det som ofta gör störst skillnad för barnet är inte att du försöker lösa allt på en gång utan att du finns tillgänglig. Att du frågar hur det är och stannar upp och lyssnar på svaret är viktigt för att barnet ska känna sig sett. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett hej.

LÄS ÄVEN: Olivias pappa var alkoholist: ”Det var inte han som valde bort oss utan alkoholen”

Våga fråga (och fråga igen)

Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, våga fråga igen. Många barn tycker det är svårt att berätta med en gång. Det är också vanligt att barn känner skuld för den vuxnes drickande eller vill skydda genom att inte berätta för utomstående hur det egentligen är hemma.

Gör barnet delaktigt

Diskutera direkt med barnet hur hen vill ha det och vilken sorts hjälp som behövs. Gör barnet delaktigt i stället för att själv föreslå dina egna lösningar.

LÄS ÄVEN: Alkoholterapeuten: ”Det är ett tecken på styrka att be om hjälp”

Var lugnet i stormen

För många barn som lever i närheten av en vuxen som dricker för mycket är det oförutsägbarheten i tillvaron som skrämmer mest. Du kan göra skillnad bara genom att vara bara du – en vuxen att lita på. På samma sätt är det viktigt att du behåller ditt lugn när och om barnet väljer att berätta för dig hur hen har det.

Låt praktisk omsorg bli vardagsmat

Praktiska insatser ska inte underskattas, då många barn tvingas ta för mycket ansvar. Det behöver inte vara så komplicerat. Bjud in ett barn du känner på mellis eller middag, fråga om barnet behöver skjuts hem från träning, köp några extra tandborstar hemma för spontanövernattning och lägg fram rena lånekläder till den som sovit över.

LÄS ÄVEN: Signe lärde sig att acceptera livets svåra bitar: ”Jag flyr inte längre”

Förvänta dig inte så mycket tillbaka

Du kan göra skillnad. Även om du inte ser någon direkt förändring: håll ut och stanna kvar! Det är det viktigaste du kan göra som vuxen.

Tala med en vän

Våga prata om din oro med någon av dina egna vänner, för att få stöd för din egen del. Att känna oro för ett barn är inte ovanligt bland vuxna, ta hjälp av varandra. Att prata om oron kan ge dig mod att våga fråga barnet.

Ta hjälp om du behöver

Det finns professionellt stöd att få genom både socialtjänsten och organisationer som stöttar barn i utsatta situationer. Du kan vända dig till dem för att få vägledning om du känner oro för ett barn och du kan också tipsa barnet du oroar dig för om att organisationerna finns. Är det akut, till exempel på natten, ring 112.

LÄS ÄVEN: Stötta en närstående i sorg: 5 råd till dig som är rädd för att göra fel

Orosanmälan?

Om du är orolig för att ett barn far illa ska du göra en orosanmälan (anonymt om du vill) till socialtjänsten i din kommun. Du anmäler inte vårdnadshavaren utan din oro för hur barnet har det.

Det är sedan upp till socialtjänsten att utreda och avgöra om barnet eller familjen behöver stöd. Berätta för barnet att du överväger att göra en orosanmälan och vad som kommer att hända så att det inte känns som att du agerar över barnets huvud. Fortsätt att finnas där för barnet även efter anmälan. För att få mer vägledning kring orosanmälan, kontakta gärna Bris vuxentelefon.

Källa: barndomutanbaksmälla.se