Alkoholterapeuten: ”Det är ett tecken på styrka att be om hjälp”

Alkohol- och drogterapeuten Ulf Jonsson berättar hur man känner igen tecknen för riskbruk och hur man som närstående kan stötta på vägen mot nykterhet.

Text: Kersti Hilding Hansen
Foto: Bodil Branding, Getty Images

Hur vet man att ett riskbruk har övergått till att bli ett missbruk?

Den frågan är komplex och svaret högst individuellt beroende på vem det gäller, men Ulf Jonsson som arbetat de senaste 20 åren för att stötta människor som inte mår bra av sitt riskbruk, missbruk eller beroende försöker ändå ge en bild av hur det kan se ut.

— När ett riskbruk börjar ta stor plats i en människas hjärna genom att man lägger mycket tid på tankar kring alkoholen, och så småningom prioriteras alkoholen framför allt annat — då har man hamnat i ett missbruk.

Det tar ofta lite tid att utveckla ett alkoholberoende till skillnad från ett drogberoende som kan gå snabbare att utveckla. Visst är det individuellt, påpekar Ulf, men alkoholberoende brukar utvecklas under 10 till 15 år och inleds ofta i de senare tonåren.

— Jag är själv helt nykter sedan 12 år, säger Ulf.

LÄS ÄVEN: Stötta barn som lever nära beroende och missbruk: 10 råd

Viljestyrkan spelar stor roll

Överlag finns inga enkla svar när det handlar om beroendeproblematik. Hur man tar sig ur ett missbruk och vad som krävs för att göra det är individuellt, men det finns flera generella aspekter.

— För det första handlar det om att du har bestämt dig för att ta dig ur ditt beroende. Så länge du inte har bestämt dig för en livsstilsförändring blir det svårt. När du har fattat ett beslut kan du be om hjälp av närstående och/eller av professionella terapeuter.

För Ulfs egen del gällde att hans sambo ställde krav, vilket gjorde att han tröttnade på att vara beroende av alkoholen och beslutade sig för att vara bestämd mot sig själv.

Vad är då avgörande för om man ska lyckas eller inte i sitt beslut?

LÄS ÄVEN: Signe lärde sig att acceptera livets svåra bitar: ”Jag flyr inte längre”

— Det där är en svår fråga, vissa anser att man måste ner på botten för att sedan kunna ta sig upp. Andra menar att det går att bromsa innan man hamnar på den absoluta botten, att det är lättare att vända och sluta dricka innan man har förlorat allt.

Ulf har arbetat en hel del med hemlösa alkoholister och narkotikamissbrukare, och har sett att när man väl hamnat på gatan har man inte så mycket att förlora. Det spelar inte så stor roll längre för individen hur framtiden ter sig.

— Jag skulle ändå vilja säga att grunden för att lyckas ta sig ur ett beroende handlar om personens starka vilja till förändring. Det är när viljan är stark som det finns goda chanser att klara det.

Vanligt med återfall

På vägen mot drogfrihet sker inte sällan bakslag. Det är en process att bli nykter och återfall hör till utvecklingen för en del. Att ta ett återfall kan upplevas som oerhört jobbigt och kännas som ett nederlag både för beroendepersonen och de anhöriga. Något som i den situationen kan vara till hjälp är att se återfallet som en del i en lärandeprocess. Det tar inte sällan tid att lära sig att leva på ett nytt sätt, utan alkoholen.

— Återfall kan innebära stor besvikelse och det är viktigt att inte fastna i den känslan. Försök istället tänka att det är okej, jag tog ett återfall, men nu går jag vidare i min process mot nykterhet. Arbeta på att stoppa återfallet så snabbt som möjligt och ta dig framåt igen, och tänk på att det är ett tecken på styrka att be om hjälp.

LÄS ÄVEN: Olivias pappa var alkoholist: ”Det var inte han som valde bort oss utan alkoholen”

Ulf har själv aldrig återfallit. I de stunder då suget har varit starkt har han haft stor hjälp av att tänka på de jobbigaste situationerna han befann sig i på den tiden då han drack. Han belyser vikten av att känna ödmjukhet inför uppgiften att bli nykter, och att vara beredd på motgångar.

1,5 miljoner svenskar dricker för mycket

Runt omkring en missbrukare finns det för det mesta ett antal anhöriga som bryr sig. I Sverige finns det enligt Ulf Jonsson cirka en till en och en halv miljon människor som dricker för mycket! Du är som anhörig alltså inte ensam. Att leva med en beroendeperson är jobbigt. Inte alla anhöriga blir medberoende, men den som känner med sig att man har anpassat sin egen personlighet och sätt att leva efter sin anhöriga missbrukare gör gott i att skaffa hjälp för att bli mer medveten om sina egna förhållningssätt.

— Det talas för lite om medberoende. Det är inte bara de som dricker som drabbas, de närstående lider ofta också av skam och skuld. Ämnet beroende är inget man pratar om på en kafferast på jobbet, ofta håller man färgen utåt och upprätthåller förklaringsmodeller mot sin omgivning.

LÄS ÄVEN:

Vad är då skillnaden mellan att vara medberoende och att bry sig om?

— Om man är medberoende så bryr man sig, men man kanske gör det på ett mindre bra sätt. Att bry sig om på ett funktionellt sätt är att ställa krav. Man hjälper inte sin anhöriga beroendeperson om man inte ifrågasätter missbruket. Att prata om det är inte att såra den andre. Det är en kärlekshandling. Ställ frågor, ifrågasätt, i nio fall av tio kommer din anhöriga beroendeperson senare i livet att vara tacksam för att du har brytt dig.

Våga prata om problemet

Det behövs ofta ett antal knuffar i rätt riktning för att den som dricker ska bli medveten om hur det drabbar inte bara hen själv utan också omgivningen.

— Att låtsas som inget är att inte bry sig om.

Ifall en närstående ska ställa ultimatum eller inte går inte att fastställa generellt. Ulf menar att det viktiga är hur ett ultimatum ställs så att missbrukaren inte hamnar i försvar och tvärvänder istället för att lyssna.

— Var noga med hur du lägger orden. Ibland är det nödvändigt med en konfrontation, men den kan ske på ett mjukt sätt som gör att man får personen att förstå. Ifall ultimatumet ställs på fel sätt kan det resultera i ilska; ”Du hackar alltid på mig…”

LÄS ÄVEN: Stötta en närstående i sorg: 5 råd till dig som är rädd för att göra fel

Hur som helst så är det bättre att agera och göra något än att inte göra något alls, både för sig själv och sin anhöriga som dricker.

— Att bara tänka att det ska gå över av sig självt är inte realistiskt. Att försöka kontrollera är inte heller en framkomlig väg. Den väg jag alltid föreslår är att prata. Samtala om problemet och våga vara obekväm, avslutar Ulf.

Ulf Jonsson är alkohol- och drogterapeut, samt samtalsterapeut, utbildad vid Bergströms Kunskapsföretag AB. Han finns i Lomma, utanför Malmö.

Kontakt: decidir.se, telefon 0737-157 157.

Ulfs råd till dig med riskbruk:

Om du funderar över om du dricker för mycket – då är svaret JA.

 • Fundera över hur du ska gå vidare.
 • Fråga dig själv på vilket sätt du kan ta tag i din situation.
 • Ta hjälp av närstående som bryr sig om dig.
 • Ta hjälp av ett proffs på missbruksfrågor.
 • Fråga dig själv hur du mår.
 • Använd ditt eget sunda förnuft.
 • Skriv en alkoholdagbok – det blir en ögonöppnare.

Ulfs bästa råd till dig som är anhörig till en missbrukare:

 • Våga prata.
 • Ifrågasätt.
 • Konfrontera.
 • Våga vara obekväm.

Här finns hjälp att få för beroende

Anonyma alkoholister – AA

Startades av läkaren Robert Holbrook Smith och börsanalytikern William Griffith Wilson i USA. De hade båda alkoholproblem och när de möttes och började samarbeta upptäckte de att det gick lättare att hålla sig nyktra när de hjälpte varandra.

Kamratskapet AA har funnits sedan 1935 och finns i fler än 180 länder.

Välj mellan att deltaga på ett möte digitalt eller IRL.

Syftet är att som första steg definiera sitt problem. Steg två är att hitta lösningen. Steg tre är de tolv stegen som är själva handlingsprogrammet, där alkoholisten hittar sitt andliga uppvaknande.

Källa: aa.se

12-stegsmodellen

Bygger på AA och NA:s tolvstegsprogram. Är en självhjälpsrörelse.

Grundar sig på antagandet att alkohol- och drogberoende är en kronisk sjukdom som inte kan botas men kan hejdas genom helnykterhet.

Källa: Socialstyrelsen.se

Kognitiv beteendeterapi

En terapiform som bygger på att man ska lära sig hantera svåra situationer, tankar och beteende.

Svårigheter och kartläggning av drickandet leder till att sätta upp mål och hitta strategier. Klienten får hemuppgifter som syftar till förändring.

Kontakta vårdcentralen eller gå själv in på Alkoholhjälpen.se för att hitta terapeuter eller gruppbehandlingar.

Källa: 1177.se

Återfallsprevention

Är en form av kognitiv beteendeterapi. Syftar till att förebygga återfall i missbruk.

Gå en kurs i återfallsprevention för att:

● Kartlägga dina risksituationer: tankar, känslor och beteenden som utlöser känslor av sug efter alkohol.
● Lära dig hantera sug.
● Inventera positiva och negativa konsekvenser av såväl drickandet som av nykterheten.
● Bearbeta olösta problem som riskfaktor för återfall.
● Formulera hur man tackar nej till alkohol.
● Lära dig se varningssignaler.

Onlinekurs hittar du här:

www.carinabang.se

CRA (Community Reinforcement Approach)

Behandling som är praktiskt inriktad.

Delar av arbetet sker utanför terapirummet.

Tanken är att en person som vet vad som utlöser substansbruksbeteenden kan hitta sätt att undvika eller hantera utlösande triggers.

Samtidigt får personen hjälp att utveckla alternativa beteenden, som har önskvärda och positiva konsekvenser.

Källa: socialstyrelsen.se

AUDIT-test

Gör ett AUDIT-test på Internet – för att kolla om du har ett riskbruk

AUDIT-testet är utarbetat av WHO för att identifiera skadlig alkoholkonsumtion.

Testet består av tio frågor där varje fråga ger maximalt 4 poäng.

Gör testet här

Sök hjälp av 15-metoden på din vårdcentral

En metod som främst används inom företagshälsovård, primärvård och i öppenvårdspsykiatri.

Går ut på att uppmärksamma alkoholproblemet och ge korta råd, igångsätta en hälsokoll och upprätta behandlingsmål och adekvat planering. Namnet kommer från att metoden:

A. Vänder sig till personer som har minst 15 poäng på AUDIT (se ovan).
B. Kan ske via ett behandlingssamtal på 15 minuter.
C. Innehåller ett 15-tal verktyg.