Meditera som Deepak Chopra

Gör så här:

1. Sitt bekvämt och blunda – hemma, i naturen eller på en annan lugn plats. Se till att inte vara proppmätt eller törstig.

2. Om du inte har ett personligt mantra, använd det kända mantrat ”aum”. Tänk det tyst för dig själv, igen och igen, men utan ansträngning och utan att det blir mekaniskt.

3. När tankarna driver i väg, återgå varsamt till mantrat.

4. När du är klar, efter cirka 15–30 minuter, sluta med mantrat, men sitt kvar i stillhet ett par minuter. Genom att avrunda så mjukt som möjligt får du med dig mer av meditationens lugn ut i vardagen.

PÅ KURSER i primordial sound meditation får du som deltagare ett personligt mantra, som baseras på den vibration universum anses ha haft vid din födelse. Men du kan också använda ett ”aum” som mantra. Tanken är att mantrat ska återknyta till den tidlösa dimension av varande som du existerade i innan du blev en avgränsad individ.

– Min erfarenhet är att mantrat med tiden blir mer och mer abstrakt, det ger inga associationer och blir därmed ingenting som stör. Mantrat är ett kraftfullt sätt att dra ner sinnet i stillhet, när man tränat ett tag går det faktiskt att meditera till och med i tunnelbanan eller på bussen.

– Upplevelsen av varandet skapar inre lugn och fördjupad kontakt med känslor och intuition, säger Jan Roostal som är certifierad instruktör i meditations tekniken.

 

Jan Roostals tips:

● Använd inte mantrat som en pingisracket – det är inte meningen att du ska lägga kraft på att ”slå” bort tankarna utan för bara varsamt tillbaka din uppmärksamhet på mantrat. Det viktiga är inte att låta bli att tänka, utan att släppa all strävan och bara vara.

● Stig upp en halvtimme före familjen och njut av morgonfriden. En halvtimme två gånger om dagen är idealet, men en kvart kan räcka. Det viktiga är upprepningen.

● Om du har svårt att hitta egen tid, se över dina prioriteringar. Överväg om det är viktigare att titta på tv än att tanka stillhet och varande.


FLER TEKNIKER SOM STILLAR DITT SINNE►Spänn av med progressiv muskelavslappning►Bli närvarande med mindfulness

 

TEXT GISÉLA LINDE

BILD THINKSTOCK