Träning blir viktigare med åren

Tips!

● Se till att få tillräckligt med protein! Särskilt vassleprotein, som finns i mjölkprodukter, är bra för musklerna och kan öka deras förmåga att bilda nytt protein.

● Styrketräning är bra för att behålla musklernas funktion. Det är värdefullt även för äldre personer.

I STORT SETT gäller samma kostråd för äldre personer som för yngre och medelålders. Forskningen visar att medelhavskost med mycket frukt, grönt, baljväxter och fisk är bra för att uppnå hög ålder, behålla hjärta och blodkärl friska och hålla hjärnan klar. Det berättar Tommy Cederholm, professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Men det finns några skillnader.

– För medelålders personer är det hälsosammast att undvika övervikt, alltså att ha ett body mass index på högst 25. Men personer över 65 år bör framför allt undvika undervikt, då detta är förknippat med sämre kroppslig funktion och kortare liv.

Att åldras innebär att man blir skör eller bräcklig – kroppens energiförråd minskar, vilket ger minskad reservkapacitet, muskelsvaghet och trötthet.

– I dag fokuserar man allt mer på den förlust av muskelmassa som sker på äldre dagar och som har stor betydelse för den minskande fysiska funktionsförmågan, säger Tommy Cederholm. Framgångsrikt åldrande har kopplats till högt proteinintag och regelbunden träning. Troligen är det den äldsta delen av befolkningen som har mest nytta av träning och effekten kan förstärkas av ett bra näringsintag med tillräckligt med protein och D-vitamin.

Bra D vitaminkällor är fet fisk och magra mjölkprodukter, samt att vara ute i dagsljuset under sommarhalvåret.

TEXT EVA OLSSON
FOTO JOHNÉR