Är teflonpannor en tickande hälsobomb?

SVAR: Teflon är ett värmebeständigt material som används som beläggning i stekpannor och kastruller. Fördelen med teflon är att ytan är glatt och fettavvisande vilket gör att mindre fett behövs vid tillagning och risken att maten fastnar och bränns är mindre.

På fackspråk kallas materialet för polytetrafluoretylen (PTFE) och innehåller grundämnena kol och fluor. Vid tillverkning av teflon används kemikalien PFOA (perfluorooctanoic acid) som misstänks vara cancerframkallande. PFOA är inte biologiskt nedbrytningsbart och av miljöskäl bör därför användningen fasas ut. Själva teflonmaterialet innehåller troligen väldigt låga nivåer av PFOA, men vid extrem upphettning kan små mängder PFOA och andra fluorerade ämnen avges.

Det finns inga vetenskapliga studier som visar hälsorisker med teflonkokkärl om de används normalt. Vid extrem upphettning över 250 grader, som vid fritering eller om man glömmer en tom stekpanna på spisen kan materialet förstöras och PTFE-restprodukter kan avges. Vi människor är inte så känsliga för dessa ämnen, men fåglar är extremt känsliga för inandning av rök och kemikalier och får snabbt lungskador som kan leda till döden. Det finns endast ett fåtal kliniska rapporter om influensaliknande symtom hos människor.

Vid normal användning av teflonkärl behöver du troligen inte oroa dig, men var försiktig med extremt höga temperaturer, särskilt om du har fåglar. Själv föredrar jag gjutjärnspannor som håller en hel livstid och ger extra järntillskott. Det finns alltså även 
en miljöaspekt med teflon; fluorerade ämnen bryts inte ner i naturen.

 

FOTO: THINKSTOCK