Låt energin flöda i dina chakran


Första chakrat: Rotchakrat

Placering: Mellan könsorganet och anus.
Innebörd:
Ger en känsla av att tillhöra den fysiska världen. Är det balanserat kan vi ta hand om våra grundläggande behov av mat, värme, trygghet, arbete och bostad. Är chakrat i obalans känns livet otryggt, kanske ger det en fixering vid det materiella.
Kroppsdelar: Fötter, ben, skelett, tjocktarm, ändtarm och anus.
Körtel: Binjurar.
Sjukdomar: Kroniska ländryggsbesvär, ischias, åderbråck, fetma, förstoppning, ändtarmscancer, hemorrojder, depression, prostataproblem, reumatism.
Yogaövning: Kråkan. Sätt dig på huk med hela fotsulan mot golvet. Håll ryggen rak och sträva efter att ha tårna  rakt framåt, med hälarna kvar i golvet. Vira runt knäna, händerna knäppta. Blunda. Andas långa, djupa  andetag i 1–3 minuter.

Andra chakrat: Sexualchakrat

Placering: Strax ovanför blygdbenet.
Innebörd
: Ger en längtan efter förening, att forma relationer och att vara öppen. Ger kontakt med skaparglädje och njutning. Ett chakra i balans ger kontakt med de egna känslorna, lätthet att uttrycka sig och förmåga att binda sig till en partner. Är chakrat i obalans kan det ge sexuella problem, kanske man ser på sex som en fysisk akt, tom på känslor, eller kan inte alls njuta av sex.
Kroppsdelar: Bäcken, könsorgan, njurar, urinblåsa, livmoder.
Körtel: Könskörtlarna, äggstockar respektive testiklar.
Sjukdomar: Gynekologiska, klimakterie- och potensproblem, urinvägsbesvär, ont i nedre delen av ryggen.
Yogaövning: Kamelen. Sitt på hälarna. Böj ryggen bakåt och skjut fram höfterna, kom upp i knästående med axelbredds avstånd mellan knäna. Stöd nedre delen av ryggen med händerna och böj dig så djupt bakåt som du kan. Ta tag om hälarna och låt huvudet sjunka bakåt. Blunda, tryck fram höfterna och andas med djupa andetag i 1–3 minuter.

Tredje chakrat: Navelchakrat

Placering: I navelområdet.
Innebörd: Är centrum för vilja, kraft och självkänsla. Här lagras den livsenergi som individen tar upp på olika sätt. När navelchakrat är i balans används energin för att uppnå de mål man har satt upp för sig. Där finns självrespekt, handlingskraft och förmåga till beslut.
Ett chakra i obalans upplevs som kraftlöshet och svårighet att stå upp för sig själv. Obearbetade känslor, speciellt ilska, lever kvar och styr beteendet utifrån rädsla, inte kärlek.
Kroppsdelar: Magen, matsmältningssystemet, galla, lever och mjälte.
Körtel: Bukspottskörteln.
Sjukdomar: Diabetes, anorexi, bulimi, magsår, magkatarr, gallsten, reumatism, gulsot och andra leverobalanser.
Yogaövning: Ryggvridning. Sitt i skräddarställning. Lägg händerna på axlarna, fingrarna framåt, tummarna bak på ryggen. Håll armbågarna i axelhöjd. Ryggen ska vara rak. Vrid överkroppen åt vänster på inandning, vrid åt höger på utandning i 1–3 minuter. Låt huvudet följa med passivt i kroppsrörelsen.

Fjärde chakrat: Hjärtchakrat

Placering: Mellan fjärde och femte bröstkotan, i höjd med hjärtat.
Innebörd: Ett hjärtchakra i balans innebär kärlek både till sig själv och sin nästa. Känna medkänsla och kunna förlåta.
Är chakrat i obalans kan det göra att man stänger av mot omgivningen av rädsla för närhet. Det ger beroende av bekräftelse och kärlek från andra och rädsla för att bli avvisad. En orsak kan vara tillbakahållen sorg. Självmedlidande, ängslan och avundsjuka är andra yttringar av ett obalanserat hjärtchakra.
Kroppsdelar: Hjärta, lungor och händer.
Körtel: Tymuskörteln.
Sjukdomar: Hjärtsjukdomar, högt blodtryck, lungsjukdomar, astma.
Yogaövning: Katt och ko. Stå på alla fyra. Andas in och svanka med ryggen, samtidigt som du lyfter huvudet. Andas ut, skjut upp ryggen mot taket, samtidigt som hakan går in mot bröstet. Rörelserna ska vara mjuka, håll på 1–3 minuter.

Femte chakrat: Halschakrat

Placering: Halsen.
Innebörd: Står för den ursprungliga kraften i sann kommunikation. Det hänger ihop med individens unika inre röst och förhöjer självuttryck och öppenhet för andras idéer. När det är i balans blir det lätt att uttrycka det som rör sig i det inre. Det blir också lätt att lyssna till andra på ett öppet och positivt sätt. När det är i obalans är det svårt att lyssna till sig själv och att ge uttryck för känslor och önskningar. Blockering i halschakrat hämmar också kreativiteten och hänger samman med blyghet, osäkerhet och rädsla för andras åsikter.
Kroppsdelar: Hals, nacke, käkar, stämband, mun, öron.
Körtel: Sköldkörteln och parasköldkörteln.
Sjukdomar: Förkylningar, problem i munhåla och svalg, käkar, stämband, halsmandlar, nacke och problem med sköldkörteln/parasköldkörteln.
Yogaövning: Kobran. Ligg på mage. Sätt händerna mot golvet vid axlarna. Spänn skinkorna, andas in och lyft upp överkroppen med höfterna kvar i golvet. Skuldror och nacke ska vara så långt bakåt som möjligt. Andas ut och kom ner på mage igen efter 1–3 minuter.

Sjätte chakrat: Pannchakrat

Placering: Strax ovanför näsroten, i höjd med ögonbrynens överkant.
Innebörd: Kallas även tredje ögat. Ett balanserat chakra ger utvecklad intuition, förmåga att se bortom det vanliga. Det blir möjligt att leva utifrån en djupare intuition och känsla för vad som är långsiktigt rätt för en själv. Med chakrat i obalans dömer man människor och situationer, vilket kan leda till en röra av dåliga val. Kan visa sig som verklighetsflykt där bara det materiella är verkligt.
Kroppsdelar: Pannan, ögonen, hjärnan.
Körtel: Hypofysen.
Sjukdomar: Huvudvärk, synfel, koncentrationssvårigheter.
Yogaövning: Tratakum. Sitt i meditationsställning med ett tänt ljus i ögonhöjd framför dig. Titta utan att blinka på den mörka delen av ljuslågan i 3 minuter. Andas med långa djupa andetag. Avsluta genom att andas in och sluta ögonen. Ta bilden av ljuset innanför dina slutna ögonlock och placera den vid tredje ögat.

Sjunde chakrat: Kronchakrat

Placering: Fyra fingrar ovanför hjässan.
Innebörd: Står för kunskapen om individens sanna väg och förmågan att leva därefter. Chakrat i balans ger total frid och djupt varande. Ett blockerat chakra kan visa sig i en vägran att tro på livets andliga dimensioner. Tanken blir inskränkt, stark rädsla för döden. Att öppna kronchakrat innebär att ständigt gå vidare mot en djupare förståelse av livet och till sist nå full insikt. Alla andra chakran måste vara i balans för att man ödmjukt ska kunna böja sig inför det oändliga i sitt kronchakra.
Kroppsdelar: Hjärnan, centrala nervsystemet.
Körtel: Tallkottkörteln.
Sjukdomar: Oro, psykoser, depression och problem med nervsystemet.
Yogaövning: Shakti pose. Sitt i meditationsställning. Knäpp händerna, vänster lillfinger underst, tumspetsarna mot varandra. Håll händerna 10–15 cm rakt ovanför hjässan, andas med korta, snabba andetag genom näsan, eldandning, i 1–3 minuter. Magen rör sig ut och in i takt med andningen.

TEXT: LENA OLAUSSON