Ginkgo biloba – blad för bättre minne


Gingko biloba

Det asiatiska tempelträdet ginkgo biloba hör till världens äldsta träd. Ursprungligen kommer det från Sydostasien, framför allt Kina och Japan, där det varit en del av den traditionella medicinen. Dess blad har använts vid bland annat trötthet, öronsus, sexuella problem, fönstertittarsjuka och multipel skleros.
Modern forskning visar att extrakt från bladen kan vidga kroppens blodkärl och öka blodgenomströmningen både i hjärnan och perifera blodkärl, i händer och fötter. Det kan också minska blodets levringsförmåga och öka kroppens tolerans för skadliga fria radikaler. Forskning på människor visar att tempelträdet kan lindra vid många besvär som är vanliga hos äldre personer, till exempel yrsel, dåligt minne, koncentrationssvårigheter och öronsus. De här besvären beror ofta på dålig blodcirkulation, vilket i sin tur kan bero på åderförkalkning i de blodkärl som försörjer hjärnan. Ginkgo biloba kan förbättra blodcirkulationen. Men innan man börjar ta den bör man gå till läkare för att utesluta andra orsaker till besvären.
När det gäller tinnitus, eller öronsus, pekar forskningen åt olika håll. Troligen kan ginkgo ha effekt bara om besvären beror på försämrad blodcirkulation och inte på exempelvis buller.
På fönstertittarsjuka finns ett antal mind­re studier som visar viss förbättring. Men ännu anses inte forskningen tillräcklig för att motivera användning vid detta tillstånd, anser det amerikanska centret för komplementär och alternativ medicin, NCCAM, som lyder under National Institutes of Health.
Det har också funnits stora förhoppningar om att ginkgo biloba skulle kunna förebygga demens. Detta har nyligen undersökts i en stor amerikansk studie, där forskarna följde 3 000 personer över
75 år som fick 240 mg ginkgo biloba om dagen eller placebo, under sex år. De som fick ginkgo drabbades lika ofta av Alzheimers sjukdom eller andra former av demens som de som fick placebo.

Risker, biverkningar

Biverkningar som förekommer är huvudvärk, illamående, magbesvär och allergiska reaktioner. Eventuellt kan ginkgo biloba öka kroppens blödningsrisk, varför man bör tala med sin läkare om man tar blodförtunnande medicin eller ska genomgå operation. Den kan också tänkas förstärka effekten av blodförtunnande medicin, till exempel Waran.