Ginseng – roten som ökar orken


Ginseng

Ginsengroten härstammar från bland annat Kina och Korea. I traditionell kinesisk medicin har den använts i flera tusen år som stimulerande medel vid trötthet och svaghet. Den har också använts vid konvalescens, impotens och klimakteriebesvär. Under senare årtionden har ginseng blivit populär även i väst, sedan västerländska studier bekräftat en uppiggande effekt.
Ginseng har visat sig kunna öka framför allt den mentala prestationsförmågan. Flera studier visar bättre effekt när försökspersonerna får lösa olika logiska tester, bokstavstester och dylikt om de ätit ginseng innan. Några studier visar också på en högre livskvalitet och underlättad konvalescens efter sjukdom.
När det gäller effekt på fysisk prestationsförmåga är resultaten av studierna mer blandade.
I flera av dem har forskarna inte lyckats se effekt på sådant som uthållighet, maximal syreupptagningsförmåga och mjölksyranivå.
Under senare år har forskningen ändrat fokus och handlar mer om andra områden än uppiggande effekter. Några studier tyder på att ginseng kan sänka nivån av blodsocker, vilket skulle kunna vara till nytta vid typ 2-diabetes. Forskning visar också på stimulans av immunförsvaret och vissa cancerhämmande egenskaper. Till exempel kan ginseng i provrörsförsök öka skadade cellers förmåga att begå självmord, så kallad apoptos, vilket kan minska risken för cancer. Ännu saknas i stort sett kliniska studier på ginsengs eventuella förebyggande eller behandlande effekt vid cancer hos människor. Men en koreansk studie på drygt 4 000 personer visar på lägre cancerförekomst hos dem som spontant ätit ginseng.
I dag pågår amerikansk, stats­understödd forskning av ginseng vid insulin­resistens (ett förstadium till typ 2-diabetes), cancer och Alzheimers sjukdom.
Ginseng och dess aktiva ämnen, ginsenosider, har i studier bland annat uppvisat antioxidativa, antiinflammatoriska och immunförsvarsstimulerande egenskaper. Den kan också öka bildningen av kväveoxid. Detta kan vidga kroppens blodkärl, vilket skulle kunna vara bra  vid hjärt-kärlsjukdomar och impotens.
Under senare år har vi även fått produkter med amerikansk ginseng, som har en lite annorlunda sammansättning än den asiatiska. Här har man framför allt sett en immunförsvars­stimulerande effekt, vilket i några studier visat sig kunna förebygga och lindra förkylning.

Risker, biverkningar

Biverkningar som kan förekomma är huvudvärk, sömnsvårigheter, mag­besvär och allergiska reaktioner. Personer med diabetes bör vara medvetna om att ginseng kan sänka blodsockret.