ASMR kan hjälpa dig att somna – så fungerar det

Får du rysningar och känner ett obegripligt välbehag av viskningar, löv som knastrar eller en klippande frisörsax? Då kan du uppleva fenomenet ASMR – en växande trend inom välbefinnande som får dig att stressa ner och komma till ro.

Text: Evelina Kokko
Foto: Getty Images

ASMR står för ”autonomous sensory meridian response” och kan bäst beskrivas som en fysisk och känslomässig reaktion på till exempel ljud och bilder som tar sig uttryck i en känsla av välbehag, lugn och rysningar längs ryggrad, nacke och huvud. Fenomenet, som kommit att växa explosionsartat bara de senaste åren, är som allra störst på Youtube där skapare av ASMR-klipp har miljontals följare världen över. 

Så fungerar ASMR

Det som händer hos personer som upplever ASMR när de hör eller ser något triggande är att bland annat serotonin, oxytocin och endorfiner frigörs, samtidigt som delar av hjärnan med koppling till syn, hörsel och känsel aktiveras. Tillsammans skapar det en fysisk såväl som känslomässig reaktion.

De ljud eller stimuli som skapar denna mysiga känsla hos somliga människor kallas ofta ”triggers” och dessa kan variera mellan individer. För somliga är det viskningar, för andra är det långsamma, försiktiga rörelser medan vissa svarar på att se olika typer av omhändertagande handlingar, som massage, en ansiktsbehandling eller en hårklippning. Vanligast är att flera triggers kombineras i ett och samma klipp, som till exempel när ASMR-artisten Maria Viktorovna låtsas tvätta åskådarens hår samtidigt som hon med en lugn, mjuk och mycket tyst stämma förklarar vad hon gör.  

LÄS ÄVEN: Psykologens sömntips: ”Avsätt 20 minuter varje dag till att oroa dig”

ASMR är dock inte förbehållet Youtube. I takt med att trenden växt finns idag speciella spellistor på bland annat Spotify, och flera meditationsappar har kanaler med endast ljud för att trigga ASMR. För något år sedan kom till och med en speciell musikspelare med endast ASMR. 

Hälsofördelar med ASMR

Även om ASMR som fenomen är relativt nytt och forskningen ännu är i sin linda har studier visat att metoden har vissa hälsofördelar. Vid universitetet i Sheffield genomfördes 2015 en studie i syfte att studera fysiska förändringar hos deltagare som kollade videoklipp som triggade ASMR. Forskarna kunde då konstatera att de deltagare som upplevde ASMR fick lägre puls och kände sig mer avslappnade än de deltagare som inte upplevdet, vilket fick forskarna att dra slutsatsen att detta med tiden kan komma att vara jämförbart med musik, mindfulness och meditation som verktyg att minska stress. 

LÄS ÄVEN: Sabbar maten din sömn? Undvik dessa livsmedel om du vill sova bättre

Att överrumplas av både lugn och eufori samtidigt illustrerar hur komplex den reaktion ASMR skapar verkligen kan vara, menar forskaren Craig Richard som skrivit boken ”Brain tingles”.

Så vad är det som lockar så många människor världen över att söka sig till ASMR-världen? I en studie från 2015 uppgav majoriteten av de tillfrågade att de använde ASMR för att koppla av, stressa ner och för att somna lättare. Upp till 80 procent av deltagarna använde ASMR-inslag innan läggdags. 

Eftersom stress är en bidragande orsak till sömnproblem av olika slag, och ASMR minskar känslan av stress både psykiskt och fysiskt, är det inte svårt att förstå varför så många användare tar hjälp av fenomenet för att somna lättare. För somliga är det djupt avslappnande och kan därför hjälpa personer med just sömnsvårigheter som behöver hjälp att varva ner. 

Sov gott med ASMR – rogivande vardagsljud!
De ljud eller stimuli som skapar den mysiga känslan hos somliga människor kallas ofta ”triggers” och dessa kan variera mellan individer. För somliga är det viskningar.

Varför är vissa mer känsliga för ASMR?

Hur kommer det sig då att endast vissa är känsliga för ASMR? Det finns inget entydigt svar på det, men det kan bero på hur hjärnan är hopkopplad. Vilken roll signalsubstanserna spelar har forskningen heller inget svar på ännu. En teori är att förmågan att uppleva ASMR snarare är att betrakta som ett spektrum där vissa individer är känsligare än andra. Och forskare uppskattar att ungefär en femtedel av jordens befolkning kan uppleva ASMR i olika utsträckning.  

LÄS ÄVEN: Valeriana – blomman som får dig att sova

År 2017 genomfördes en undersökning som försökte ringa in gemensamma personlighetsdrag hos dem som upplever ASMR. Studien kom fram till att dessa personer är mer nyfikna, konstnärliga och tycks ha en öppen syn på livet. De tycks också vara mer öppna för sensoriska upplevelser och mer nyfikna på kroppsliga sensationer av olika slag. I och med att ASMR får både knopp och kropp att varva ner och koppla av kan det vara bra mot alla typer av tillstånd som förknippas med, eller förvärras, av stress.

ASMR-användare har även i olika studier uppgett att fenomenet hjälpt och lindrat kronisk smärta. Personer som lider av olika ångestrelaterade sjukdomar har uppgett att de känt sig mer avslappnade efter att ha lyssnat på videor med ASMR, och studier tyder också på en minskad känsla av nedstämdhet hos deprimerade personer, åtminstone kortsiktigt. Det behövs dock mer omfattande forskning för att tydligare kunna utröna hur effektivt ASMR är jämfört med andra behandlingsmetoder och hur det kan användas mer effektivt framöver.  

Oavsett om det används i syfte att somna, koppla av eller stressa ner så finns det få nackdelar med ASMR, förutom att förmågan att uppleva ”kittlingarna” kan försvinna om den triggas för ofta. 

Det här är ASMR

Är? 

En förkortning av Autonomous Sensory Meridian Response.

Vad? 

En känslomässig och fysisk reaktion på specifika ljud, bilder och beröringar. 

Hur? 

Kittlingar, kårar eller rysningar längs ryggrad, nacke och huvud i kombination med en lugn, avslappnande och euforisk känsla. 

Varför? 

För att stressa ner, koppla av, somna lättare, gå ner i puls. 

När? 

Innan läggdags, efter en lång stressig dag på jobbet, eller när du vill. 

Ett enkelt sätt att ta reda på om du kan uppleva ASMR är att hitta ett klipp som är 1-5 minuter långt och som innehåller minst två olika typer av trigger. Även om du inte reagerar på klippet i sig kan klippets tempo och lugn få dig att stressa ner innan du går till sängs.