Övervinn tandläkarskräck: 6 metoder som hjälper dig att bemästra rädslan

Så många som var femte svensk känner oro eller ångest för att gå till tandläkaren. Men tänderna påverkar vår hälsa, så tveka inte att be om hjälp!

Text: Margaretha Eldh
Foto: Getty Images, privat

Att gå till tandläkaren hör till de tio saker som vi i allmänhet är mest rädda för. Rädslan kan handla om att det ska göra ont och inte sällan bottnar det i en traumatisk tandläkarupplevelse i barndomen.

— Många skäms över sin tandvårdsrädsla och håller tyst om den och det gör att folk inte inser hur vanligt det är. Tandvårdsrädsla är så pass vanligt att det är ett folkhälsoproblem, säger Lisa Svensson, odontologie doktor och ST-tandläkare vid specialkliniken för sjukhustandvård och oral medicin i Göteborg.

LÄS ÄVEN: Mår du dåligt utan att veta varför? Förklaringen kan finnas i din mun

Lisa Svensson har forskat om tandvårdsrädsla och hennes studie visar att var femte person lider av tandvårdsrädsla och ungefär fem procent lider av svårare tandvårdsrädsla, så kallad fobisk rädsla. En del undviker tandläkaren helt medan andra går dit och uthärdar besöket.

Lisa Svensson.

— De här starka rädslorna medför ett stort lidande. Förutom att man inte får den vård man behöver kan vissa känna ångest och skam kring sina tänder så att de inte vågar le och undviker sociala kontakter, säger Lisa Svensson.

Tecken på tandläkarskräck

Typiska tecken på rädsla är att man avbokar besöket många gånger om eller pratar mycket under besöket för att skjuta upp undersökningen i det längsta. Eller att man helt enkelt blir en mindre trevlig patient.

— Istället för att säga att man är rädd kanske man är lite sammanbiten eller arg och det försvårar det hela.

Munnen spelar en stor roll för hälsan och hur vi mår. Lisa Svensson berättar att dålig munhälsa kan påverka både humör, självkänsla och sömn och man kan få svårt att slappna av. Man får också problem att äta, tugga och borsta tänderna. När tandhälsan är dålig ökar även risken för andra sjukdomar i kroppen.

LÄS ÄVEN: Spända käkar? Här är fyra enkla övningar som hjälper

Tandvårdsrädsla kan till exempel handla om att man oroar sig för tandläkarens instrument, bedövningssprutan, lukten eller borren. Man kan också vara rädd för att bli negativt bedömd eller ha dåliga erfarenheter i tandvården.

— Det patienterna är mest rädda för är smärta, att behandlingen ska göra ont och att man känt att man inte haft kontroll, säger Lisa Svensson.

Men det finns hjälp att få. På folktandvården behandlar man framgångsrikt patienter med tandvårdsrädsla med kognitiv beteendeterapi, KBT. Så många som åtta av tio blir faktiskt hjälpta! Behandlingen omfattar omkring åtta tillfällen hos psykolog där man utsätter sig för mer och mer av ångestfyllda moment och därefter fortsätter träning hos tandläkare.

— Mycket handlar om tillit och att man får träna på att närma sig de här obehagliga sakerna på mottagningen. På det viset vänjer man sig sakta vid dem.

Lisa Svenssons första råd till dig vars tandvårdsrädsla leder till utebliven tandvård är: Sök hjälp, det finns bra hjälp att få!

LÄS ÄVEN: Hon blev kvicksilverförgiftad – nu hjälper hälsoprofilen andra att få kroppen i balans

Vad är tandvårdsrädsla?

  • Mer eller mindre starka obehagskänslor i samband med tandvårdsbesök. Man oroar sig för att det ska göra ont och att något ska bli fel. Man kan också känna sig väldigt utsatt av att sitta i tandläkarstolen och att man saknar kontroll över situationen.
  • När rädslan är så stark att man undviker tandvård klassas den som fobi. Tandvårdsfobi är en av de vanligaste fobierna. Fobi är en intensiv och irrationell rädsla. Den som har tandvårdsrädsla som klassas som fobi omfattas av det särskilda tandvårdsstödet, vilket innebär att fobibehandlingen går under samma kostnad som den allmänna hälso- och sjukvården (sjukvårdsbesök).

Källa: 1177.se

LÄS ÄVEN: 10 steg till att bli kvitt en fobi – Låt inte rädslan begränsa dig

Det här kan hjälpa dig:

Stopphand

Berätta att du är rädd. Kom överens med din tandläkare eller tandhygienist om att göra ett stopptecken om du tycker att det gör ont eller känner att du vill ta en paus. Lyft eller vinka med din vänstra hand.

Avslappning

Vet du att stressen påverkar din kropp och gör dig spänd kan du använda en avslappningsmetod. Du kan till exempel koncentrera dig på att andas lugnt med magen.

Smärtlindring

Behandlingen ska göra så lite ont som möjligt. Det är bättre att få bedövning än att utsätta sig för smärtsamma behandlingar. Är du rädd för sprutor kan du få hjälp att klara den delen av behandlingen. Du kan be om att få bedövningssalva där sprutan ska ges.

Byt tandläkare

Om du inte känner dig bekväm med din tandläkare finns möjlighet att byta.

Lustgas och lugnande mediciner

Lustgas ges genom en mask då du får andas in en blandning av syrgas och lustgas. Den är både lugnande och smärtlindrande.

Kognitiv beteendeterapi

KBT kan vara lösningen om man lider av fobisk rädsla. Åtta besök där psykologen ger KBT, kognitiv beteendeterapi, har visat sig vara en
effektiv hjälp.

LÄS ÄVEN: Övervinn dina rädslor – lite i taget: Psykologens bästa tips